THÔNG TIN THƯỜNG NHẬT (SỔ TAY TIỆN LỢI, TIN VẮN)

SỔ TAY TIỆN LỢI

Chúng tôi phát hành “Sổ tay tiện lợi” bằng tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, trong đó tổng hợp các thông tin cần thiết về cuộc sống thường nhật giúp ích cho người nước ngoài đang sinh sống ở quận Arakawa.
Nội dung thông tin trong sổ tay này tiện dụng với cả người mới đến Nhật cũng như người thông thạo tình hình quận Arakawa nên Quý vị hãy yên tâm sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

 

Arakawa Minijoho (Tin vắn)

Hàng tháng, chúng tôi phát hành báo “Arakawa Minijoho (Tin vắn)” tóm lược thông báo của quận Arakawa và những thông tin liên quan đến cuộc sống hàng ngày

2023年

Số tháng 1  Số tháng 2  Số tháng 3  Số tháng 4  Số tháng 5  Số tháng 6

 

Số tháng 7  Số tháng 8  Số tháng 9  Số tháng 10  Số tháng 11  Số tháng 12

2022年

Số tháng 1  Số tháng 2  Số tháng 3  Số tháng 4  Số tháng 5  Số tháng 6

 

Số tháng 7  Số tháng 8  Số tháng 9  Số tháng 10  Số tháng 11  Số tháng 12

 

2021年

2020年

2019年