TRẢI NGHIỆM MẶC YUKATA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

【採用】2
02-11_浴衣

Người nước ngoài được trải nghiệm mặc Yukata -trang phục tương đối dễ mặc trong số trang phục Kimono truyền thống của Nhật và đi dạo quanh khu vực Nippori. Hoạt động này được tổ chức vào đầu mùa hè-mùa có nhiều dịp mặc Yukata, chúng tôi cũng tổ chức cho người tham gia dự các lễ hội truyền thống mùa hè như lễ hội múa Bon Odori, xem bắn pháo hoa…