HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

hiệp hội giao lưu quốc tế quận Arakawa

〒116-8501
Tokyo-toh, Arakawa-ku, Arakawa 2-2-3(bản đồ
bộ phận xúc tiến giao lưu văn hóa quận tầng 3 trụ sở quân Arakawa

Số điện thoại :03-3802-3798
Số Fax:03-3802-4769

  • Tuyến tàu điện ngầm CHIYODASEN, KEISEISEN, Ga Machiya : Đi bộ 10 phút
  • Tuyến tàu điện ngầm HIBIYASEN, Ga Minowabashi: Đi bộ 14 phút
  • Trạm lưu trú ARAKAWA KUYASHO MAE tuyến TODEN: Đi bộ 3 phút
  • Tuyến JR JOBANSEN Ga Mikawashima: Đi bộ 10 phút
  • Lên xe buýt TOEI BUS đi hướng Kamdo từ ga JR NIPPORI: khoảng 10 phút
    Xuống bến ARAKAWA KUYASHO MAE, đi bộ 1 phút

Trung tâm Shougai Gakushu Senta

Arakawa-ku Arakawa 3-49-1(bản đồ

Higurashi Fureaikan

Arakawa-ku Higashi Nippori 6-28-15(bản đồ

Minami Senju Kuminjimusho Seibu Hirobakan

Arakawa-ku Minami Senju 1-19-13(bản đồ

Yui no Mori Arakawa

Arakawa-ku Arakawa 2-50-1(bản đồ

Act 21 (Trung tâm xúc tiến bình đẳng nam nữ)

Arakawa-ku Higashi Oku 5-9-3(bản đồ

Higashi Oku Honmachi Doori Fureaikan

Arakawa-ku Higashi Oku 2-37-14(bản đồ