Phòng chống thiên tai cho người nước ngoài

防災課1
消防 (3)
社協3
02-03_外国人のための防災講座

Chúng tôi cũng đang liên kết, hợp tác với các trạm cứu hỏa arakawa, trạm cứu hỏa oku, nhằm cho các ứng viên tại các lớp tiếng nhật cũng như người nước ngoài đang học trường tiếng nhật trong quận arakawa được trải nghiệm, học tập các kiến thức phòng cháy chữa cháy