GIAO LƯU QUỐC TẾ BẰNG XE BUÝT BUS HIKE

【採用(補正2)】集合写真②
02-10_バスハイク

Tổ chức các chuyến du lịch đi trong ngày dành cho người Nhật, người nước ngoài đang sống, học tập và làm việc ở trong quận, đi thăm các thành phố có quan hệ giao lưu với Quận Arakawa, tăng cường giao lưu quốc tế.