LỚP HỌC NẤU CÁC MÓN ĂN THẾ GIỚI

02-05-㈰_世界の料理教室
02-05-㈪_世界の料理教室

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích giao lưu trao đổi văn hóa giữa người nước ngoài và người Nhật thông qua các món ăn. Lớp học hướng dẫn làm các món ăn truyền thống Nhật và nước ngoài.