HỘI THI HÙNG BIỆN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

02-09_スピーチ大会
02-09_スピーチ大会

Hội thi được tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho người nước ngoài có thể nói lên cảm nhận của mình khi sống ở Nhật, đồng thời giúp người dân trong quận tăng thêm hiểu biết về người nước ngoài.
※Hội thi này được tổ chức dưới sự tài trợ của Tokyo Arakawa Lions club, Tokyo Arakawa NishiLions club, Tokyo Arakawa Rotary Club, Tokyo River side Rotary Club

HÒA NHẠC TỪ THIỆN NHẬT-ÁO

02-13_リサイタル
02-13_リサイタル

Là một hoạt động liên kết hữu nghị giữa Quận Arakawa và Quận Donaustadt thành phố Vienna. Đại sứ Vương quốc Áo mời nghệ sĩ trẻ đến Quận Arakawa tham gia các buổi hòa nhạc từ thiện Nhật -Áo được tổ chức dưới sự hợp tác của Hiệp hội văn hóa Nhật Áo, Quỹ xúc tiến văn hóa nghệ thuật Quận Arakawa. Hoạt động này được diễn ra dưới sự tài trợ của Tokyo Arakawa Lions club, Tokyo Arakawa NishiLions club, Tokyo Arakawa Rotary Club, Tokyo River side Rotary Club.

GIAO LƯU QUỐC TẾ BẰNG XE BUÝT BUS HIKE

【採用(補正2)】集合写真②
02-10_バスハイク

Tổ chức các chuyến du lịch đi trong ngày dành cho người Nhật, người nước ngoài đang sống, học tập và làm việc ở trong quận, đi thăm các thành phố có quan hệ giao lưu với Quận Arakawa, tăng cường giao lưu quốc tế.